Solidarity Projects

Són projectes anuals amb una finalitat en comú: ajudar a les persones que ho necessiten. Cada any es defineix i es planifica una línia de treball, que dirigeixen els mateixos alumnes i que els professors i els pares i mares els ajuden a desenvolupar.