Robòtica

La robòtica és un sistema d’ensenyament interdisciplinari que recull diferents assignatures. El que en el currículum britànic es coneix com a STEM (Science, Technology, Engeenering and Mathematics); a aquestes li sumem les àrees de lingüística i la creativitat.

 

Es caracteritza pel treball en grup i el treball cooperatiu. Els alumnes desenvolupen habilitats com ara el lideratge i aprenen a buscar solucions efectives a problemes i reptes proposats pel docent.

 

Iniciem la robòtica al EYFS, a partir de l’any. Són els mateixos alumnes els que ens proporcionen la informació necessària per anar proposant-los-hi nous reptes, des de les construccions amb blocs fins a la programació de robots en etapes posteriors.