Noves tecnologies

L’ús de les noves tecnologies aplicades al món educatiu facilita l’apropament a la informació i proporciona les eines necessàries per interpretar, representar i elaborar diferents tasques. El present i el futur de l’educació no s’entén sense l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

 

La utilització de les TIC ha de servir per potenciar noves metodologies a l’aula, per accedir a nous models d'ensenyament-aprenentatge que siguin més atractius i pedagògics, però en cap cas substitueixen els estris més tradicionals utilitzats en el procés d’aprenentatge. Es tracta d’un instrument més que ha d’ajudar a l’assoliment dels objectius educatius: educar és preparar els alumnes per ensenyar-los a ser lliures, autònoms, a saber pensar i decidir per ells mateixos i a tenir criteri propi.

 

Les instal·lacions estan equipades amb:

  • En l’etapa EYFS hi ha un racó d’aprenentatge equipat amb eines tecnològiques, adaptades al nivell de cada aula
  • A cada aula, a partir de Foundation Stage (3-5), hi ha una pissarra digital
  • Tauletes digitals per al treball a l’aula, per a cada alumne, a partir de Key Stage 1
  • Laboratori de Noves Tecnologies per als alumnes de Secundària
  • Internet i WIFI obert a tota la comunitat educativa
  • Canons de projecció independents i transportables per utilitzar en diferents indrets de l’escola