Educació emocional

Educar les emocions és el repte més important de l’educació del segle XXI.

 

Les emocions són abstractes i sovint difícils de gestionar, però són el canal que ens facilita compartir els nostres sentiments amb les persones que ens envolten i són un element fonamental per al desenvolupament integral de tot individu.

 

Paraules com esforç, compromís, interès, eficàcia, curiositat o rigor han de fonamentar el tarannà de l’alumnat a Jigsaw BS.

 

Valors com la paciència, el respecte, l’assertivitat, la tolerància, la comprensió, el companyerisme o el treball en equip han de formar part del dia a dia de la nostra escola i de les relacions entre iguals i amb els adults i dels adults envers els més joves.

 

Saber fer, saber estar, saber respondre, saber compartir i participar, saber guanyar i saber perdre, saber escoltar i saber expressar són algunes de les paraules que ens vénen al cap quan pensem en les emocions.