Secondary

Aquesta etapa es compon de dos cicles

Key Stage 3 (Year 7 a Year 9) / 11 a 14 anys
Key Stage 4 (Year 10 i Year 11) / 14 a 16 anys

 

Les àrees que s'imparteixen en aquest cicle i que són comuns per a tots els alumnes són les següents:

Matemàtiques
Anglès
Ciències (Física, Química, Biologia)
Geografia
Història
Informàtica i Robòtica
Disseny i noves tecnologies
Llengua, cultura i literatura catalana i castellana
Art i Disseny
Educació Física
Alemany
Música
Educació Social, Emocional i Personal

 

Aquesta etapa s'iniciarà a Jigsaw British School al curs 2021/2022.