Primary

Aquesta etapa es compon de dos cicles:

Key Stage 1 (Year 1 i Year 2) / 5 a 7 anys
Key Stage 2 (Year 3 a Year 6) / 7 a 11 anys

 

Els dos primers cursos d'Educació Primària (Year 1 i Year 2) tenen un caràcter eminentment integrador i preparatori, on els alumnes entren en contacte amb estratègies d'aprenentatge que, tot i que encara senzilles, s'aplicaran en cursos posteriors.

Els següents quatre cursos componen el cicle Key Stage 2 (Year 3 a Year 6) desenvolupen habilitats que els permeten afrontar amb confiança l'exigència acadèmica creixent, l'increment de treball personal dels alumnes i les noves expectatives que acompanyen aquesta etapa.

D'acord amb el que estableix el National Curriculum d'Anglaterra i Gal·les, les àrees d'aprenantatge que els alumnes estudien en aquesta etapa són:

Matemàtiques
Anglès
Ciències
Informàtica i Robòtica
Disseny i noves tecnologies
Geografia
Història
Art i Disseny
Música
Educació Física
Educació Social, Emocional i Personal

 

Especialitats

Música
Alemany
Llengua, cultura i literatura catalana
Llengua, cultura i literatura castellana