Exàmens oficials

En l’àmbit de les llengües, l'escola dóna la possibilitat als alumnes d'examinar-se en les diferents llengües per a obtenir titulacions oficials reconegudes a nivell internacional en el moment en què el gabinet d’avaluació ho consideri oportú en cada cas de forma individual.

Jigsaw British School disposa d'un certificat que ens acredita com a centre preparador de les titulacions oficials de Cambridge.