Accés a la Universitat

L'accés a la Universitat, ja sigui espanyola o britànica, es realitza en base als resultats obtinguts en els exàmens de AS/A Level que els alumnes completen al terme de cada un dels cursos que componen el batxillerat, Year 12 - Year 13.

En funció de la intenció dels nostres alumnes per continuar els seus estudis en Universitats espanyoles o britàniques, el col·legi dissenya un programa 'ad hoc' per a cada alumne que li permeti assolir els requisits exigits en cada cas. Aquesta decisió es planteja al començament del primer curs de batxillerat (Year 12).

L'Accés Universitari a les universitats del Regne Unit es realitza a través del sistema UCA (Servei d'Admissions d'Universitats i Facultats del Regne Unit). Aquest sistema centralitza les sol·licituds dels estudiants i permet l'elecció de fins a 5 estudis universitaris en la mateixa o diferent Universitat i/o Facultat. El procés d'orientació per als alumnes interessats s'inicia amb suficient antelació, Key Stage 4, tot i que la sol·licitud formal té lloc en els primers mesos de Year 13 (6th Form), la qual inclou tant una declaració personal d'intencions de l'alumne com en alguns casos, una entrevista personal com a pas previ a l'oferiment de la plaça sol·licitada, tenint també en compte els resultats obtinguts en els exàmens AS/A Level. El col·legi prepara i monitoritza el procés d'aplicació en cada nivell a més de preparar l'alumne per al procés d'entrevista.

L'accés universitari als Estats Units també és possible a través de l'anomenat Procés Comú de Sol·licitud (The Common Application), seguint un procés que comparteix similituds amb el que es porta a terme al Regne Unit.

L'accés a les Universitats Espanyoles s'estableix a partir d'un procés de sol·licitud per a tots els alumnes, independentment del sistema educatiu en el que han estudiat. L'adjudicació de plaça es porta a terme d'acord amb la sol·licitud dels alumnes i de la seva qualificació final en una escala numèrica de 0 a 14.