Visió i missió

Visió

Ser una escola referent al nostre territori de caràcter privat i sense cap connotació religiosa, que centri els seus esforços en garantir la satisfacció dels nostres alumnes i les seves famílies, desenvolupant un projecte educatiu de màxima qualitat i innovació en llengua anglesa i sota les directrius del British Council.

 

Missió

Satisfem la possibilitat d’educar els nostres nens i nenes en un sistema educatiu en llengua anglesa, sota les directrius del British Council, amb el compromís de realitzar-ho amb la màxima professionalitat, ètica empresarial i vocació de servei a la nostra comunitat.

 

La nostra inspiració

JIGSAW és un projecte que s’inspira en uns principis fonamentals, que han de regir la nostra història i que han de guiar el nostre camí:

 • Els nostres alumnes i les famílies com a eix fonamental de l’escola. Tota l’organització s’esforça per garantir la seva millor satisfacció.
 • El Projecte educatiu. Basat en el Currículum Britànic i en constant millora i innovació. El nostre projecte educatiu ha de ser pioner al territori.
 • El projecte lingüístic. El coneixement de les llengües forma part del concepte d’escola, el reconeixement i treball conjunt amb el British Council esdevé una peça fonamental, que al mateix temps ens acompanya amb una marca de reconegut prestigi.
 • La ràtio d’alumnes. Les aules disposen d’un nombre d’alumnes reduït, que garanteix un entorn proper i atenció personalitzada.
 • L’escola no pot esdevenir un projecte de caràcter elitista. Per tant, el seu preu ha de permetre que el màxim nombre de famílies de la nostra comunitat en puguin gaudir.

 

Valors corporatius

La nostra organització expressa a continuació els valors corporatius, és a dir els nostre ideals i principis col·lectius que guien les reflexions i les actuacions dels individus o grup d’individus. Són els nostres eixos de conducta i estan íntimament relacionats amb els propòsits de l’empresa:

 • Gaudir de la nostra feina
 • Treball en equip
 • Qualitat humana
 • Professionalitat
 • Vocació de servei
 • Iniciativa en la responsabilitat
 • Innovació
 • Formació continuada
 • Humilitat
 • Transparència