Suport a les famílies

L’escola compta amb professionals de l’àmbit psicopedagògic i d’un servei d’atenció i acompanyament en el creixement personal i desenvolupament educatiu dels nens i nenes, adreçat a les famílies.