Servei d'acompanyament a nous alumnes

L’escola compta amb un servei d’acompanyament lingüístic i de matemàtiques que posa a disposició de totes aquelles famílies que decideixin incorporar els seus filles/es al sistema en nivells avançats i no tinguin una bona competència en llengua anglesa, catalana i/o castellana, matemàtiques i ciències.

 

Aquest acompanyament es facilitarà durant el temps que es consideri necessari fins que l’alumne/a pugui incorporar-se al grup classe que li correspongui.