Admissions

Tot nen/a en edat escolar té dret a ser admès com a alumne de Jigsaw British School. En cap cas no hi haurà discriminació per raons ideològiques, religioses, morals, de raça o de naixement.

 

La matriculació en el centre suposa, per part de l’alumne/a i la seva família o tutors legals, l’acceptació del Reglament de Règim Intern, del qual se l’haurà informat segons s’estipula en aquesta normativa.

 

Les famílies interessades en matricular un fill/a a Jigsaw British School han de concertar una cita prèvia a través del formulari que hi ha a continuació o bé trucant a la directora del centre, la Laia, al 637 546 802. No s'admetrà a cap alumne sense una entrevista-visita prèvia amb la seva família.

 

EYFS

Les famílies han de presentar com a requisit d'admissió, els impresos de matriculació proporcionats per l'escola i la documentació personal necessària. Tindran prioritat en el procés d'admissió, els germans/es d'alumnes del centre.

 

KEY STAGE 1

Els alumnes de Key Stage 1 i 2 també han de presentar els impresos de matriculació, la documentació personal necessària i els informes escolars de l'escola de procedència. Per a les incorporacions en aquesta etapa serà imprescindible:

  • Test d'aptitud.
  • Entrevista personal amb la família de l'alumne/a.
  • Informes escolars del centre de procedència.
  • Informe psicopedagògic, si escau.

 

KEY STAGE 2, 3 & 4

Els alumnes de Key Stage 2, 3 i 4 també han de presentar els impresos de matriculació, la documentació personal necessària i els informes escolars de l’escola de procedència. Per a les incorporacions en aquesta etapa serà imprescindible:

  • Test d'aptitud en anglès, matemàtiques i ciències.
  • Entrevista personal amb la família de l’alumne/a.
  • Entrevista personal amb l'alumne/a (en anglès).
  • Informes escolars del centre de procedència.
  • Si es tracta d'un centre britànic, resultats dels últims SAT's en anglès i matemàtiques.
  • Informe psicopedagògic, si escau.

Per a sol·licitar admissió al centre escolar, ompliu el següent formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres.